Radziwiłłowie 1

Aleksander Ludwik Radziwiłł, Tekla Anna Radziwiłłowa z domu Wołłowicz , Elżbieta Eufemia z Wiśniowieckich Radziwiłłowa, Lucrezia Maria Radziwiłł, Michał Kazimierz Radziwiłł
Elżbieta Eufemia z Wiśniowieckich Radziwiłłowa (1569-1596), Miedzioryt Leybowicz, Muzeum Narodowe w Warszawie. Aleksander Ludwik Radziwiłł (1594-1654) – marszałek wielki litewski w latach 1637- 1654, marszałek nadworny litewski od 1635, wojewoda połocki, wojewoda brzeskolitewski od 1631, krajczy wielki litewski od 1630, stolnik wielki litewski od 1626, starosta słonimski, lipicki, bracławski, szadowski, nowowolski, jurborski i olicki, V ordynat nieświeski, hrabia szydłowiecki, II pan na Białej – jej właściciel w latach 1616-1654, jego zasługi dla miasta to: - odnowienie przywileju na lokację miasta na prawie magdeburskim - zlecenie architektowi Pawłowi Negri budowy okazałej książęcej rezydencji (w latach 1622-26) - W 1628 r. z inicjatywy ks. Krzysztofa Ciborowicza Wilskiego (kanonika i oficjała brzeskiego) powołał Akademię Bialską - 1625 r. – jego żona, księżna Tekla Wołłowiczówna, ufundowała kaplicę różańcową przy kościele św. Anny. Tekla Anna Radziwiłłowa z domu Wołłowicz (ur. 1608, zm. 20 marca 1637 w Białej) - córka podkanclerzego litewskiego Hieronima Wołłowicza i Elżbiety Gosławskiej. Marszałkowa wielka litewska. 9 maja 1623 w Grodnie została żoną Aleksandra Ludwika Radziwiłła, marszałka wielkiego litewskiego. Matka Michała Kazimierza Radziwiłła, podkanclerzego litewskiego. W 1625 ufundowała kaplicę różańcową przy kościele św. Anny. Lucrezia Maria Radziwiłł (de Strozzi) (1622 - 1694)
Michał Kazimierz Radziwiłł (1635- 1680) – książę, podkanclerzy litewski od 1668, hetman polny litewski od 1668, wojewoda wileński od 1667, kasztelan wileński od 1661, marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1664 roku, podczaszy wielki litewski od 1656, krajczy wielki litewski od 1653, stolnik wielki litewski od 1652, VI ordynat nieświeski, IV ordynat ołycki, III pan na Białej, starosta upicki, przemyski, człuchowski, kamieniecki, chojnicki, lidzki, telszewski, rabsztyński, chotenicki, homelski, ostrski, krzyczewski, propojski, gulbiński, niżyński, tędziagolski, wisztyniecki, ambasador Rzeczypospolitej w Państwie Kościelnym w latach 1679-1680 Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (1549-1616) - książę herbu Trąby, zwany Sierotką (ur. 2 sierpnia 1549 w Ćmielowie, zm. 28 lutego 1616 w Nieświeżu) – wojewoda wileński od 1604, wojewoda trocki od 1590, kasztelan trocki od 1586, marszałek wielki litewski w latach 1579–1586, marszałek nadworny litewski od 1569, starosta szawelski, pamiętnikarz. Katarzyna Sobieska herbu Janina, Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694) – polska szlachcianka, siostra Króla Polski Jana III Sobieskiego. Podkanclerzyna, hetmanowa polna litewska, starosta człuchowski w latach 1680-1688 Karol Stanisław Radziwiłł (ur. 27 listopada 1669 w Krakowie – zm. 2 sierpnia 1719 w Białej Podlaskiej) – kanclerz wielki litewski od 1698, podkanclerzy litewski od 1690, koniuszy wielki litewski od 1686, stolnik wielki litewski od 1685, ciwun wileński, starosta przemyski (1687-1719), starosta człuchowski w latach 1689-1719, kawaler Orderu Orła Białego.
Anna Katarzyna z Sanguszków Radziwiłłowa (ur. 23 września 1676, zm. 23 grudnia 1746 w Białej) - kanclerzyna wielka litewska, starosta człuchowski w latach 1719-1743. Popiersie Anny Katarzyny Radziwiłłowej znajduje się na bramie zamku w Białej Podlaskiej - zbudowanego w stylu rokokowym po śmierci jej męża. Widnieje tam z odsłoniętym biustem, jako cesarzowa Sarmatów, bogini wojny totalnej. Hieronim Florian Radziwiłł (ur. 4 maja 1715 w Białej Podlaskiej, zm. 17 maja 1760 w Białej Podlaskiej) – książę Świętego Cesarstwa Rzymskiego, podczaszy wielki litewski od 1739, chorąży wielki litewski od 1750, starosta przemyski i krzyczewski, V pan na Białej. Według legendy zbudował w Białej Podlaskiej dwa lochy, w których torturował więźniów. Ich tunele miały przebiegać w kierunku Sławacinka Starego i Zofii Lasu. Magdalena Czapska-Hutten (Radziwiłł) - drugą żonę Radziwiłła (Hieronim Florian Radziwiłł) Aniela Radziwillowna (1731-?) - trzecia żona Hieronima Floriana.
Michał Kazimierz Radziwiłł zwany Rybeńko (1702-1762) – książę, wojewoda wileński i hetman wielki litewski od 1744, kasztelan wileński od 1742, wojewoda trocki od 1737, hetman polny litewski i kasztelan trocki od 1735, marszałek nadworny litewski od 1734, marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1728 roku, koniuszy wielki litewski od 1728, IX ordynat nieświeski, VIII ordynat ołycki, VI pan na Białej, starosta przemyski, bracławski, kamieniecki, człuchowski, ostrski, krzyczowski, niżyński, owrucki, nowotarski, parczewski, osiecki, krzemieniecki, kowieński.