Biała Podlaska 1900-1917, Plac Wolności, Targ żydowski, Wieża Zamkowa...

Plac Wolności, Wieża Zamkowa, Grupa uczniów Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej z nauczycielem, Targ żydowski, Przed pomnikiem carskim
Plac Wolności, Biała Podlaska, ok. 1916 r. Kraj Nadwiślański (ros. Привислинский край), 1875—1915  Kraj Nadwiślański (ros. Привислинский край, Priwislinskij kraj) – półoficjalna nazwa Królestwa Polskiego używana po zniesieniu przez władze Imperium Rosyjskiego jego autonomii instytucjonalnej. Nazwa ta nigdy nie zastąpiła całkowicie określenia Królestwo Polskie, lecz była stosowana obok niego. W polskim piśmiennictwie spotyka się także termin Kraj Przywiślański. Rys historyczny: Po upadku powstania styczniowego władze rosyjskie przystąpiły do likwidacji autonomii Królestwa. W 1866 przeprowadzono reorganizację administracji, tworząc 10 guberni bezpośrednio podporządkowanych władzom Imperium Rosyjskiego. W 1867 zniesiono autonomię instytucjonalną Królestwa Polskiego – zlikwidowano m.in. Radę Stanu i Radę Administracyjną. Wycofano też z użycia odrębny herb Królestwa, a polskiego orła pozostawiono tylko jako jeden z wielu elementów w herbie całego Imperium. Od 1874, po zniesieniu urzędu carskiego namiestnika, obszar Królestwa Polskiego zaczęto również określać jako generał-gubernatorstwo warszawskie. Nazwa „Kraj Nadwiślański” miała jeszcze bardziej podkreślać zespolenie Królestwa z Imperium Rosyjskim. Pocztówka artystyczna z obiegu 10.12.1917 rok., Wieża Zamkowa, Biała Podlaska Grupa uczniów Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej z nauczycielem, 1910
Targ żydowski, Biala Podlaska, 1916 r. Targ żydowski, Biala Podlaska, 1916 r. Targ żydowski, Biala Podlaska, 1916 r. Targ żydowski, Biala Podlaska, 1916 r.
Targ żydowski, Biala Podlaska, 1916 r. Targ żydowski, Biala Podlaska, 1916 r. Przed pomnikiem carskim. Obecnie pl. Wolności, 1915