Kodeń 1918-1938, Cerkiew św. Trójcy, Kaplica św. Wawrzyńca...

Bazylika kodeńska ze strony pólnocno-wschodniej, Budynek Urzędu Gminy, Cerkiew św. Trójcy, Kaplica św. Wawrzyńca, Kościół oraz ruiny zamku Sapiehów, Obraz Matki Boskiej Kodeńskiej, Prospekt organowy w kościele św. Anny
Kodeń,  Bazylika kodeńska ze strony pólnocno-wschodniej, 1938 Kodeń,  Budynek Urzędu Gminy w Kodniu, 1937 Kodeń, Cerkiew św. Trójcy z 1875 roku w budynku kościoła św. Anny wzniesionego w latach 1629 - 1636. Po I wojnie światowej ponownie kościół katolicki. Kodeń, Kaplica św. Wawrzyńca na cmentarzu w Kodniu, 1938
Kodeń, Kościół oraz ruiny zamku Sapiehów w Kodniu 1936 Kodeń, Obraz Matki Boskiej Kodeńskiej, 1937 Kodeń,  Prospekt organowy w kościele św. Anny w Kodniu, 1937 Kodeń, Ruiny zamku Sapiehów w Kodniu, 1936
Kodeń, Uroczystości religijne w Kodniu, 1938